Afslankpillen kunnen ontwikkeling van hersenen remmen

Chicago (reuters) – Een medicijn van een nieuwe soort overgewicht behandelingen remde de ontwikkeling van hersenen van jonge muizen, maakten Amerikaanse onderzoekers woensdag bekend. De uitkomst van het onderzoek baart zorgen voor het gebruik van de afslankmedicijnen door kinderen.

De onderzoekers, onder leiding van Mark Bear, van het Massachussetts Instituut voor Technologie bestudeerde het effect van een hongeronderdrukkend chemisch bestanddeel. Dit effect is het gevolg van het blokkeren van de CB (cannabinoid) receptoren in de hersenen. Dit is hetzelfde hersenmechanisme dat de ‘vreetkick’ veroorzaakt bij mensen die blowen. De grootste zorg van de onderzoekers is dat deze mechanismes een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het brein.

De afslankpillen van Sanofi-Aventis, Acomplia genaamd (Rimonabant of Zimulti in de VS) zijn de eerste van deze nieuwe soort afslankmedicijnen. Een Amerikaans expert panel accepteerde het medicijn vorig jaar niet omdat het bang was dat de pillen zelfmoordgedachten zou kunnen veroorzaken. Andere medicijnfabrikanten als Merck & Co Inc, werken op dit moment aan gelijksoortige medicijnen.

Het team hoopte inzicht te krijgen in de manier waarop het brein zich aanpast en naar omwegen zoekt op basis van ervaringen. Deze zogenaamde synaptische plasticiteit staat centraal in de ontwikkeling van neuronen in de hersenen van jonge kinderen en jonge dieren. Van de CB receptoren was al bekend dat ze de signalen tussen neuronen reguleren. Het onderzoek moest uitwijzen of ze ook effect zouden hebben op de synaptische plasticiteit van de jonge muizen. De onderzoekers concentreerden zich vooral op de visuele cortex van de muis, het gedeelte van de hersenen dat informatie verwerkt van datgene wat de muis ziet. De experimenten testten onder andere hoe goed de muizen zich zouden aanpassen als er een oog gesloten was. Er werd overigens geen Acomplia gebruikt voor het onderzoek. In de plaats daarvan gebruikten ze een chemisch kopie van het medicijn. In dit geval het voor laboratoria beschikbare AM 251. Toen de muizen deze stof kregen toegediend blokkeerde hun CB receptoren, maar de muizen gedroegen zich nog alsof beide ogen geopend waren. Dit suggereerde dat de visuele cortex zich niet zou aanpassen zoals zou moeten.

De bevinding van een onderbreking van de corticale plasticiteit bij jonge muizen die AM 251 toegediend kregen suggereert dat voorzichtigheid is geboden bij de nieuwe generatie afslankpillen, als ze voor kinderen worden gebruikt. Deze bevinding is echter gelijk aan die van vele andere medicijnen. De voordelen zullen serieus moeten worden afgewogen tegen de nadelen. Als de voordelen zijn toe te schrijven aan ijdelheid in plaats van gezondheid, zouden de risico’s niet te zijn tolereren.

De voorlichter van Sanofi-Aventis Julissa Viana zei dat Acomplia niet is goedkeurd voor gebruik door kinderen. Op dit moment is het medicijn ook niet goedgekeurd voor volwassenen met overgewicht of obesitas die ook risico lopen op hart -en vaatziekten. Deze bevinding kon wel eens de genadeslag zijn voor Acomplia, terwijl de voorspelling was dat het een gigantisch groot verkoopsucces zou worden. Een eerdere studie van vorige maand bij hartpatiënten met obesitas liet al zien dat 40% van de patiënten die het medicijn namen psychische problemen ontwikkelden. Vorige maand liet de fabrikant Sanofi weten dat ze nog steeds gelooft dat het medicijn een winnaar kan worden. Ze wil het medicijn in 2009 wereldwijd verspreiden als behandeling voor diabetes type 2.

Leave a Comment