BMI niet langer betrouwbaar

Een nieuw onderzoek schrijft een toenemend risico toe aan een ‘normaal gewicht obesitas’. De huidige maatstaf Body Mass Index is verouderd en geen goede indicator meer.

Meer dan de helft van de Amerikaanse volwassenen met een lichaamsgewicht dat als normaal wordt beschouwd, heeft een hoog vetpercentage. Voor mannen is dit ongeveer 20% en voor vrouwen 30%. Verder hebben ze ook vaak een hartaandoening en een slecht werkende stofwisseling. Deze bevindingen komen van de ‘Mayo Clinic’.

De uitkomst van het onderzoek zijn tegenstrijdig met de gangbare geachte dat een gezond gewicht een bescherming is tegen aandoeningen als een hoog niveau circulerende bloedvetten en het metabool syndroom, wat vaak tot diabetes type 2 leidt. De onderzoekers definieerden een ‘normaal gewicht’ aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Ze ontdekten dat de mensen met een combinatie van een normale BMI en een hoog vetpercentage ook degenen waren met metabole problemen die met hartziektes te maken hebben.

Normale BMI, wél hoog vetpercentage

De onderzoekers gebruiken de term ‘normaal gewicht obesitas’ om deze nieuwe soort patiënten te beschrijven, die risico lopen op stofwisselingsproblemen en hartziektes maar toch een normale BMI hebben. Ze definiëren ‘normaal gewicht obesitas’ als: de combinatie van een normale BMI en een hoog vetpercentage. Verder is het gebruiken van deze nieuwe term eigenlijk een manier om preciezer te zijn over de veranderende kijk op obesitas.

Definitie obesitas

De bestaande definitie van obesitas is: overtollig lichaamsvet. Dit zegt dr. Francisco Lopez-Jimenez, een cardioloog van het Mayo onderzoeksteam. “Ons onderzoek laat zien dat zelfs mensen met een normaal gewicht een teveel aan vet kunnen hebben en zij lopen een verhoogd risico op metabolische afwijkingen die tot diabetes kunne leiden en uiteindelijk tot hartziekten.”

Waarde van het onderzoek naar BMI

Hartziektes blijven doodsoorzaak nummer 1 in westerse landen. Onderzoekres over de gehele wereld streven ernaar om de relatie tussen samenstelling van het lichaam en hartziektes verder te verfijnen omwille van:

  • Het ontwerpen van effectieve risicoanalyse methoden
  • Algemene gezondheidscampagnes verbeteren om risico’s te verminderen
  • Het ontwerpen van nieuwe en betere rehabilitatie methoden voor hartpatiënten

Wat betreft obesitas en overgewicht heeft de nadruk eigenlijk altijd gelegen op een gezond gewicht. Deze nieuwe studie laat zien dat de nadruk zou moeten verschuiven. In plaats van te kijken naar alleen de BMI, zou het waarschijnlijk beter zijn als men het vetpercentage zou gebruiken om het risico op hartziektes vast te stellen. Eerder onderzoeken van hetzelfde team bewezen al dat de BMI geen enkel onderscheid kan maken tussen vet en spierweefsel. De conclusie is dus dat het tijd wordt voor een nieuwe meetmethode die de BMI moet gaan vervangen.

Leave a Comment