Dieet moeder bepaalt geslacht van kind

Een nieuw Engels onderzoek suggereert dat het geslacht van een baby onder meer afhankelijk is van het dieet van de moeder als het kind verwekt wordt. Dit kan ook ook verklaren waarom er tegenwoordig minder jongens worden geboren. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Exeter en Oxford en werd vandaag gepubliceerd in het zogenaamde “Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.” Zij vonden een relatie tussen een dieet dat veel energie levert, rond de conceptie, en de geboorte van jongens.

Ontbijt medebepalend voor geslacht

De laatste 4 decennia werden er in verhouding minder jongens geboren dan meisjes in westerse landen zoals Amerika, Nederland en Engeland. De vermindering is niet heel groot maar wel gelijkblijvend. Voor deze studie werd het dieet van 740 moeders onderzocht. Het ging om het dieet vlak voor, tijdens en na de conceptie. De deelnemers werden gegroepeerd aan de hand van hun dagelijkse calorieinname rond de conceptieperiode en deze resultaten werden vergeleken met het geslacht van de baby’s. De groep vrouwen vertegenwoordige de gemiddelde vrouw uitgaande van de leeftijd, het gewicht, de levensstijl. De eventuele relatie tussen de body mass index (BMI) van de moeder, roken en cafeïne en het geslacht van de baby is niet onderzocht.
De resultaten lieten het volgende zien:

  • 56 procent van de vrouwen met de hoogste calorieinname kreeg een zoon
  • 45 procent van de vrouwen met de laagste calorieinname kreeg een zoon
  • De vrouwen die een zoon kregen aten niet alleen meer, ze aten ook gevarieerder
  • Er is ook een sterke relatie gevonden tussen het eten van ontbijtgranen en het krijgen van een zoon.

Andere onderzoeken toonden reeds aan dat de gemiddelde calorieinname in de westerse wereld verminderd is en dat het hedendaagse overgewicht voortkomt uit achteruitgang van de voedselkwaliteit en eetgewoonten. In de huidige gehaaste maatschappij slaan ook veel mensen hun ontbijt over. In 1965 ontbijtte nog 86 procent van de mensen tegen 75 procent in 1991. Dit percentage is nog verder gedaald. Door dit onderzoek kan verklaard worden waarom in westerse landen, waar veel jonge vrouwen weinig calorieën eten, minder jongens worden geboren.

Minder kans op een jongen tijdens dieet

Biologen hadden in de dierenwereld ook al opgemerkt dat er minder mannetjes geboren worden als voedsel schaars is. Vooral bij zoogdieren als paarden, herten en koeien. Het fenomeen wordt verklaard als zijnde een natuurlijke overlevingsstrategie van het lichaam. Als een moeder meer dan voldoende te eten heeft zou het logischer zijn dat er mannetjes worden geboren. Dat is omdat een mannetje meer kleinkinderen zou kunnen voortbrengen als een vrouwtje. In magere tijden zou een dochter beter uitkomen.

Misschien is het zo, dat doordat steeds minder mensen een ontbijt nuttigen, het lichaam denkt dat het magere tijden zijn en er dus beter een meisje op de wereld gezet kan worden.

Leave a Comment