Harde muziek in de kroeg zet aan tot sneller drinken

Als drukke kroegen en stampende muziek goed samen lijken te gaan, zou dat volgens een nieuw Frans onderzoek wel eens kunnen komen omdat harde muziek sneller, en meer drinken aanmoedigt. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in de Oktoberuitgave van “Alcoholism: Clinical and Experimental Research” en komen voort uit een onderzoek onder leiding van Nicolas Gueguen. Hij is professor gedragswetenschappen aan de universiteit van Zuid-Bretange te Frankrijk.

Harde muziek leidt tot snellerdrinken

“Dit is een informatieve en goede studie waar, denk ik, veel mensen zich mee kunnen identificeren.” Zei Dr. Marc Galanter, hoofd van de alcohol -en drugmisbruik afdeling van het Langone Medical Center van de universiteit van New York. “Het lijkt erop dat mensen uit hun normale doen worden gebracht door luide muziek en minder controle hebben over hun drinkgedrag.”
Galanter maakte geen deel uit van het onderzoeksteam, dat herinnerde aan onderzoeksresultaten uit eerdere onderzoeken die uitwezen dat mensen langer in een kroeg bleven met muziek dan in een kroeg zonder muziek. En dat in een kroeg met snelle muziek ook meer wordt gedronken dan ergens waar rustige muziek wordt gedraaid. Ook de muziekstijl kan effect hebben op het drinkgedrag, zij het wel op verschillende manieren en vooral afhankelijk van de plaatselijke cultuur.
De onderzoekers observeerden 40 mannelijke proefpersonen met een leeftijd die tussen de 18 en 25 lag, die 1 van 2 café’s in het Westen van Frankrijk bezochten. Beide kroegen waren favoriete plekken van de lokale jongeren. De mannelijke deelnemers, die niet wisten dat ze deel uitmaakten van een onderzoek, werden alleen uitgekozen als ze aan tafel zaten met 2 personen en een glas bier van de tap bestelden. De observaties vonden plaats gedurende 3 zaterdagavonden, waarbij de kroegbaas akkoord ging met het willekeurig aanpassen van het volume van de muziek (vooral top 40) van 72 decibel, wat normaal is, tot 88db, wat vrij hoog is.
Na ondervonden te hebben dat een hoog volume de mannen aanspoorde tot meer en sneller drinken, theoriseerden de onderzoekers dat een hoger volume van achtergrondgeluid de proefpersonen stimuleert. Ze namen ook de mogelijkheid in acht, dat door de harde muziek praten moeizamer verliep wat automatisch tot meer dinken leidde omdat er minder gepraat werd.
Gueguen en zijn team wezen op het feit dat met de meeste van de fatale autoongelukken in Frankrijk alcohol gemoeid is. Ze stelden voor dat consumenten op de hoogte gesteld zouden moeten worden van het verband tussen harde muziek en meer drinken. Verder stelden ze voor dat kroegeigenaren een lager volume zouden moeten overwegen zodat er minder gedronken wordt. Dr. Galantar waarschuwde dat dit wel eens erg moeilijke kon worden aangezien de meeste café’s hun omzet halen uit de drankverkoop.

Leave a Comment