Mannen met overgewicht minder vruchtbaar

Het hebben van veel overgewicht kan de kansen om vader te worden beperken. Ook al is de gezondheid verder goed. Dit is de conclusie uit een nieuw onderzoek van dr. Pauli en zijn collega’s van de medische universiteit van Pennsylvania te Hershey.

Minder vruchtbaar door overgewicht

Onderzoekers stelden vast dat van de 87 onderzochte gezonde mannen in de leeftijd van 19 tot 48 jaar zij met zwaar overgewicht minder kans hadden ooit vader te zijn geweest of het te worden. Nog belangrijker was dat er hormonale verschillen aantoonbaar waren die wezen op een verminderde voorplantingscapaciteit. Vergeleken met de mannen zonder veel overgewicht hadden de zware jongens minder testosteron en andere vruchtbaarheidshormonen (LH en FSH) in hun bloed. Allen essentieel voor de voortplanting. Volgens de onderzoekers zijn de lage hoeveelheden van de geslachtshormonen LH en FSH gedeeltelijk verantwoordelijk voor ‘gedeeltelijke’ hypogonadisme. Bij deze aandoening werken de geslachtsklieren onvoldoende door signaleringsproblemen in bepaalde gedeeltes van de hersenen die betrokken zijn bij de aanmaak van hormonen.
De uitkomsten uit het onderzoek laten zien dat zwaar overgewicht op zichzelf als een ‘factor van onvruchtbaarheid’ kan worden beschouwd bij voor de rest gezonde mannen. Van de 87 mannen had 68% een kind. Het onderzoeksteam ontdekte dat de gemiddelde BMI van de vaders kleiner was dan die van de mannen zonder kinderen. De vaders hadden een gemiddelde BMI van 28 (licht overgewicht) en de kinderloze mannen hadden een gemiddelde BMI van 32 (overgewicht / zwaar overgewicht).

Door overgewicht minder hormonen

Toen de onderzoekers de mannen onderzochten op verschillende geslachtshormonen stelden ze vast dat hoe zwaarder de man was des te kleiner de hoeveelheid LH en FSH in het bloed. Verder zagen ze een toename van het vrouwelijke hormoon oestrogeen bij de mannen met zwaar overgewicht. Teveel lichaamsvet kan de omzetting van testosteron in oestrogeen in het bloed verhogen. Door zulke veranderingen in de hormoonhuishouding kunnen de hersenen het signaal krijgen om minder LH en FSH aan te maken wat weer leidt tot een verminderde vruchtbaarheid.
Eerdere onderzoeken legden ook al een relatie tussen overgewicht en een verminderd libido en impotentie. Deze effecten, in combinatie met de hormonale veranderingen, kunnen leiden tot een verminderde vruchtbaarheid van mannen met overgewicht.

Leave a Comment