Overgewicht draagt bij aan opwarming van de aarde

Mensen met obesitas en overgewicht vragen meer brandstof om het voedsel wat ze eten te transporteren en produceren. Dit lijkt misschien wat onzinnig, maar helaas is dit echt een groeiend probleem. Er komen steeds meer mensen bij, de groep mensen die veel eten kunnen kopen groeit en de groep mensen met overgewicht en obesitas neemt elk jaar schrikbarend toe. Dit zegt the London School van hygiëne; tropische medicijnen.

Dit effect zal mede de oorzaak worden van tekorten en de hogere prijzen voor brandstof en energie. De onderzoekers Phil Edwards en Ian Roberts publiceerden dit in het Scientific journal Lancet afgelopen vrijdag. “De bevolking wordt zwaarder en het is een globaal probleem aan het worden”. Er zijn tenminste 400 miljoen volwassenen met obesitas wereldwijd. De Wereld Gezondheid Organisatie voorspelt dat er in 2015 maar liefst 2,3 biljoen volwassenen met overgewicht zullen zijn en meer dan 700 miljoen mensen meet obesitas. De onderzoekers schatten dat 40% van de wereldbevolking aan obesitas zal leiden met een BMI van meer dan 30. Er zijn nu al veel landen die dit percentage zijn gepasseerd of hard op weg zijn.

BMI staat voor Body Mass Index en is een berekening waarin de lengte en het gewicht worden meegenomen. Een normale BMI ligt tussen de 18 en 25, een BMI van meer dan 25 duidt op overgewicht en een BMI van meer dan 30 wordt beschouwd als obesitas. De onderzoekers stelden vast dat de mensen met oebsitas dagelijks 1680 calorieen verbuiken in rust en nog eens 1280 voor de dagelijkse bezigheden. Dit is 18% meer dan iemand met een normale BMI.

Overgewicht wereldwijd verminderen

Omdat slankere mensen minder eten en meestal ook vaker lopen of fietsen, zou een slankere bevolking de vraag naar brandstof voor transport, productie en landbouw drastisch verminderen. En hiermee de uitstoot van CO2 ook aangezien 20% van de broeikasgassen voortkomen ui de landbouw en agricultuur. De volgende stap zou nu moeten zijn om uit te zoeken hoeveel een zwaardere bevolking nu gaat bijdragen aan de opwarming van de aarde, hogere brandstof prijzen en voedseltekorten. Het bevorderen, op wat voor manier dan ook, van een normale BMI zou de vraag en prijs van voedsel wereldwijd omlaag kunnen brengen.

Leave a Comment